Actievoorwaarden More & More Days

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de " More & More Days" (hierna te noemen "de Actie"), georganiseerd door Hedin Automotive.
1.2 De Actie is geldig bij bestelling van een nieuw voertuig uit stock van 01/06/2024 tot 30/06/2024.
1.3 Bij aankoop van een voertuig met een verbrandingsmotor (dit omvat benzine-, diesel-, PHEV-, HEV- en mild-hybrid voertuigen) ontvangt de klant een tankkaart ter waarde van € 500,- BTW inbegrepen. Bij aankoop van een volledig elektrisch voertuig ontvangt de klant een laadkaart voor hetzelfde bedrag.
1.4 De aanbieder van de kaart is een derde partij, die vrij door Hedin Automotive gekozen wordt. De derde partij bepaalt waar en onder welke voorwaarden, ook beperkingen, de tank- en laadkaarten kunnen gebruikt worden. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.
1.5 Het aantal kaarten (tank- en laadkaarten samen) dat door Hedin Automotive wordt uitgegeven in alle deelnemende Hedin Automotive-vestigingen is beperkt tot 100. De volgorde van uitgifte wordt bepaald door de bestelbondatum. Hedin Automotive behoudt het eenzijdig recht om dit aantal al dan niet te verhogen bij overvraging.

2. Deelname

2.1 Deelname aan de Actie staat open voor iedereen boven de 18 jaar.
2.2 Om in aanmerking te komen voor de Actie, dient de deelnemer tijdens de Actieperiode een voertuig uit voorraad aan te kopen bij een van de Hedin Automotive vestigingen.
2.3 Medewerkers van Hedin Automotive zijn uitgesloten van deelname.
2.4. Gratis laad- of tankkaart t.w.v. € 500 zal aangeboden worden bij de aankoop van een stockvoertuig van Hedin Automotive. Dit is geldig op alle voertuigen die minimaal één dag in stock zijn.
2.5. De actie is enkel van toepassing op stockvoertuigen van de merken Mercedes-Benz, smart, Toyota, Lexus, Mazda, INEOS, RAM en Hongqi.
2.6 Het Deze actie ‘tank- of laadkaart’ is cumuleerbaar met op de geldende kortingen en commerciële acties die worden aangeboden door de respectievelijke constructeurs of importeur.
2.7 De kaart is niet inwisselbaar voor accessoires en toebehoren, noch voor contant geld.

3. Uitsluitingen

3.1 Bij weigering van een laad-of tankkaart, vervalt het recht op de kaart en gaat deze terug naar Hedin Automotive.
3.2 Het tank- of laadvoordeel is niet geldig voor voertuigen die worden aangekocht onder conventievoorwaarden.

4. Toestemming en Medewerking

4.1 Door deel te nemen aan de Actie geeft de deelnemer Hedin Automotive toestemming om beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie, zonder dat daarvoor een financiële of andere vergoeding verschuldigd is.
4.2 Indien de deelnemer zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Hedin Automotive, heeft hij/zij geen recht op een financiële vergoeding.

5. Persoonlijke gegevens

5.1 Voor deelname aan de Actie kan Hedin Automotive de deelnemer vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals naam, e-mailadres, enzovoort.
5.2 Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met het feit dat Hedin Automotive zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Hedin Automotive. De verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de Actie en worden niet verstrekt aan derden, tenzij daarvoor expliciete toestemming is gegeven door de deelnemer of indien wettelijk verplicht.
5.3 De deelnemer gaat akkoord dat de tank-of laadkaart samen met de factuur zal opgestuurd worden naar het adres overeenkomstig met het adres op de getekende bestelbon voor het gekozen stockvoertuig.

6. Slotbepalingen

6.1 Hedin Automotive behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden en/of de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder voorafgaande kennisgeving, of verantwoording verschuldigd te zijn.
6.2 Op deze Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing, en zijn de rechtbanken en hoven van Gent, afdeling Dendermonde exclusief bevoegd.


Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:
Per e-mail: marketing@hedinautomotive.be
Hedin Automotive zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan.
 

‘More en More Days’ is een gezamenlijke actie van Hedin Automotive NV en Hedin Automotive TL NV.

Wettelijke gegevens:

Hedin Automotive NV
Industriepark-Noord 2
9100 Sint-Niklaas
BE0740 526 506

Hedin Automotive TL NV
Industriepark-Noord 2
9100 Sint-Niklaas
BE0639.782.603