Elke Belgische Mercedes-EQ wordt CO2-neutraal geladen

Sint-Niklaas, 10 juni 2021 - Een duurzame, elektrische Mercedes-EQ aanschaffen is een goede zaak, zonder meer! Maar wist u ook dat Mercedes-Benz België nog een stapje verder gaat? Sinds begin 2021 is er het Green Charging project. Het Green Charging project garandeert dat elke verkochte Mercedes-EQ in België deel uit maakt van een groene stroom programma.

Elke Mercedes-EQ bevat een bijkomende "optie". Deze optie bestaat erin dat de eerste 200.000 gereden kilometers worden gecompenseerd in groene energie. 200.000 km? Inderdaad: Mercedes-Benz Benelux berekent achterliggend het equivalent van de nodige stroom om 200.000 km te rijden, ongeacht waar of wanneer de wagen wordt geladen. Voor dat 200.000 km verbruik worden vervolgens groene stroomcertificaten aangekocht door Mercedes-Benz (GVO= Garanties van Oorsprong). Zo garanderen we samen dat er 100% duurzaam opgewekte energie wordt gemaakt die tevens op het Belgische elektriciteitsnet terechtkomt, dit om al onze Mercedes-EQ wagens van de nodige stroom te voorzien.

Zoals u wellicht weet staat groene stroom voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en dat gegeven vinden we in de levenscyclus van een elektrische wagen zeer belangrijk. Niet alleen de productie moet energie-neutraal zijn, ook het stukje “gebruik” in de levenscyclus van de wagen moet zo neutraal mogelijk zijn. Zo vermijden we maximaal de uitstoot van CO2. Dit uiteraard met als doel CO2-emissies te voorkomen. Met dit "lokale" initiatief doen we in de Benelux nog een schepje bovenop het reeds bestaande, internationale initiatief van Mercedes-Benz voor alle Mercedes me Charge opladingen. Hierbij worden laadbeurten met de Mercedes me Charge kaart samengeteld en ook voor dat respectievelijke verbruik wordt groene stroom aangekocht. Wist u dat er ondertussen al 175.000 openbare laadpunten Mercedes me Charge in heel Europa beschikbaar zijn voor klanten?

Het Green Charging-initiatief van Mercedes-Benz is een verdere stap in de implementatie van Ambition 2039, de doelstelling van Mercedes-Benz om vanaf 2039, en ondertussen al veel vroeger, een CO2-neutraal modellengamma aan te bieden. De leveranciersketen speelt een sleutelrol bij de implementatie van deze duurzaamheidsstrategie. Het doel is dan ook om de leveranciersketen te motiveren onze ambities met betrekking tot CO2-reductie te volgen en duurzaam om te gaan met grondstoffen. Voor wat betreft de voertuigproductie en de energie die daarbij wordt gebruikt, bereikt Mercedes-Benz een belangrijke mijlpaal: alle eigen fabrieken zullen vanaf 2022 CO2-neutraal produceren. Het uiteindelijke doel van Ambition 2039 is individuele mobiliteit zonder emissies.

Door CO2-neutraal te laden wordt nu ook de gebruiksfase duurzamer. Dat is een aanzienlijke stap in de juiste richting, want de huidige Europese energiemix toont aan dat bij volledig elektrische wagens zo'n 50% van de CO2-voetafdruk afkomstig is uit de gebruiksfase (rekening houdend met voertuigen die CO2-neutraal worden geproduceerd). Door de elektrische wagen uitsluitend te laden met groene energie uit zon- en windparken wordt er niet alleen lokaal emissievrij gereden, maar wordt ook de CO2-uitstoot vermeden die vrij zou komen bij het opwekken van stroom in bijvoorbeeld kolen- of gascentrales.

Bekijk voor alle details het filmpje van onze collega's van Mercedes-Benz Belgium over het Green Charging project.