De WLTP. Realistische verbuikswaarden voor meer transparantie.

WLTP – de nieuwe methode voor verbruiks- en uitlaatgastesten.
Vanaf 1 september 2017 wordt met de WLTP een nieuwe methode voor verbruiks- en uitlaatgastesten ingevoerd, die testresultaten zou moeten opleveren die het werkelijke voertuiggebruik dichter benaderen dan de huidige NEDC. Op basis van de nieuwe cyclus zullen de gemeten waarden in de regel hoger uitvallen. De WLTP levert exactere waarden op. Klanten profiteren van de WLTP, omdat hij een realistischere vergelijkingsmaatstaf voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende voertuigmodellen biedt. Aangezien in de WLTP rekening wordt gehouden met de individuele uitrusting van voertuigen, zijn de waarden exacter dan in de NEDC en bijna specifiek per voertuig. Daardoor zullen de WLTP-verbruikswaarden in de meeste gevallen hoger, maar realistischer uitvallen. Het dagelijks verbruik verandert niet. 

De WLTP onderscheidt zich door beduidend krachtigere acceleraties en een wezenlijk dynamischer rijprofiel. De topsnelheid wordt verhoogd tot 131 km/u en de gemiddelde snelheid stijgt tot 47 km/u. De rijtijd wordt 10 minuten verlengd, het aandeel van op de rollen gesimuleerde snelwegritten wordt groter en stilstandtijden worden beperkt. Het rijtraject wordt verdubbeld tot 23 kilometer. De schakelmomenten worden vooraf berekend afhankelijk van het voertuig en de aandrijving. Alle opties die de voertuigdynamiek, de rolweerstand en de voertuigmassa beïnvloeden worden voortaan in aanmerking genomen bij de beoordeling. Het stroomverbruik van comfortfuncties leidt eveneens tot een verhoging van de CO2-waarde. Tijdens de eerste fase van de WLTP wordt geen rekening gehouden met het airconditioningsysteem. Met de WLTP zou een wereldwijd bindende standaard ingevoerd moeten worden. De EU-landen geven hierbij het voorbeeld. Dat helpt om het brandstofverbruik en de emissies van schadelijke stoffen van voertuigen van verschillende constructeurs met elkaar te vergelijken.

Hedin Automotive is voorstander van deze nieuwe labotest (WLTP) en metingen op de weg (RDE). Vanaf september 2019 gebruiken wij dan ook overal de WLTP waarden op onze website. 

WLTP vs. NEDC: Wat verandert er?
In vergelijking met de NEDC, die voorheen werd gehanteerd, duurt de WLTP-rijcyclus tien minuten langer en wordt de stilstandtijd beperkt tot 13 procent. De totale lengte van de cyclus bedraagt 23,5 kilometer, waardoor hij meer dan dubbel zo lang is als de NEDC, met 11 kilometer. Hij bevat hogere gemiddelde snelheden tot 131 km/u, grotere snelheidsschommelingen en beduidend strengere testvoorwaarden. Bovendien wordt niet meer enkel de basisvariant van een model getest, maar worden ook bijkomende uitrustingen en opties in aanmerking genomen. De schakelmomenten worden vooraf berekend afhankelijk van het voertuig en de aandrijving. Handgeschakelde voertuigen profiteren van deze individuele berekening ten opzichte van de vast opgelegde schakelmomenten in de NEDC.

Timing. 
Zoals reeds vermeld geeft de EU-landen met WLTP het goede voorbeeld. De WLTP verbruiks- en emissiecyclus geldt vanaf september 2017 voor nieuwe modellen die gecertificeerd worden en vanaf september 2018 voor alle voertuigen die voor het eerst ingeschreven worden. De WLTP wordt verplicht voor alle lidstaten van de EU. Andere landen testen de invoering ervan op een later moment. Vanaf september 2017 vervangt de WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) geleidelijk de NEDC (New European Driving Cycle) om de transparantie te vergroten.

Vanaf september 2019 wordt voor alle nieuw ingeschreven voertuigen in het kader van een RDE-test gecontroleerd of de Euro 6-grenswaarden voor stikstofoxiden, rekening houdend met een conformiteitsfactor, niet overschreden worden.

Tot eind 2020 worden voor alle voertuigen zowel WLTP- als NEDC-waarden gemeten. Deze waarden zijn vanaf de overeenkomstige voertuigcertificering parallel terug te vinden op de voertuigdocumenten. Vanaf 2021 zijn de gemeten WLTP-waarden de enige verbruiks- en emissiewaarden voor alle personenwagens. Deze omschakeling heeft geen impact op tweedehands auto's, die hun gecertificeerde NEDC-waarde behouden, voor zover de eerste inschrijving ervan voor 31 augustus 2017 ligt.


De waarden voor onze modellen. 
Verbruik gecombineerd: 1,2-15,1 l/100 km * 32-342g/km CO2 (WLTP)
Stroomverbruik gecombineerd: 22,3 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km (WLTP)

De aangegeven waarden werden bepaald volgens de voorgeschreven meetprocedure. Dit zijn "WLTP CO₂-waarden" in de betekenis van Artikel 2 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. De brandstofverbruikswaarden werden berekend op basis van deze waarden. Het elektriciteitsverbruik werd bepaald op basis van VO 683/2008 / EC. De informatie verwijst niet naar een specifiek voertuig en maakt geen deel uit van het aanbod, maar dient alleen ter vergelijking tussen verschillende voertuigtypen. De waarden variëren afhankelijk van de geselecteerde optionele uitrusting.